minun kirkkoni

SEURAKUNTAVAALIT PELKOSENNIEMEN SEURAKUNNASSA 2018

 

Suomen evankelis-luterilaisessa kirkossa toimitetaan 18.11.2018 seurakuntavaalit, joissa valitaan jäsenet seurakuntien kirkkovaltuustoihin tai seurakuntayhtymiin kuuluvissa seurakunnissa yhteisiin kirkkovaltuustoihin ja seurakuntaneuvostoihin.

 

Seurakuntavaalit toimitetaan Pelkosenniemen kirkossa 18.11.2018 klo 11 – 20, Kirkkotie 10, 98500 Pelkosenniemi.

 

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 6.11.–10.11.2018 joka päivä kirkkoherranvirastossa, osoite Kirkkotie 10, 98500 Pelkosenniemi kello 9.00 – 18.00 (sekä alla olevissa ennakkoäänestyspaikoissa määrättyinä aikoina).

 

Ennakkoäänestys järjestetään lisäksi seuraavissa ennakkoäänestyspaikoissa:

Savukosken seurakuntasali,

osoite Samperintie 6 b, 98800 Savukoski

to 8.11.2018 kello 12.00 – 18.00

sekä la 10.11.2018 klo 12.00 – 18.00.

 

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon missä tahansa ennakkoäänestyspaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle, ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

 

Äänestäjällä on oikeus äänestää sen seurakunnan ehdokaslistojen yhdistelmän ehdokastaLinkki avautuu uudessa välilehdessä, missä seurakunnassa hänet on 15.8.2018 merkitty läsnä olevaksi seurakunnan jäseneksi sekä äänioikeutettujen luetteloon äänioikeutetuksi (viimeistään 18.11.2018 16 vuotta täyttävä kirkon jäsen).

 

Oman seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestäjällä on mahdollisuus tutustua ehdokaslistojen yhdistelmään. Muun seurakunnan ennakkoäänestyspaikassa äänestettäessä äänestäjän on omatoimisesti otettava selvää oman seurakuntansa ehdokkaista. Lisätietoja löytyy vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi.

 

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan. Hänen tai valitsemansa henkilön on ilmoitettava kotiäänestyspyyntö vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse kirkkoherranvirastoon viimeistään 2.11.2018 ennen kello 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.

 

Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana kirkkoherranvirastosta ja vaalien verkkosivuilta seurakuntavaalit.fi. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi kirkkoherranvirasto on avoinna 2.11.2018 kello 16.00 saakka. Kirkkoherranviraston puhelinnumero on 040 1849300.

 

Seurakuntavaalin tulokset 2018 (napsauta tekstiä)

 

Pelkosenniemen seurakunta