Miten voit?

Kaipaatko keskustelua? Kaipaatko keskustelua kasvotusten? Ota yhteyttä työntekijäämme. Jos haluat keskustella anonyymisti, katso alempaa löytyviä linkkejä.

 

                   Älä pelkää, Hän kanssasi kulkee ja johdattaa.

Joskus raskaassa elämäntilanteessa, epätoivoisten ajatusten vallatessa mielen jopa elämän jatkaminen voi tuntua ylivoimaiselta. Epätoivoisia ajatuksia? – Sinua autetaan

 Seurakunnat auttavat kuntia onnettomuuksien jälkipuinnin ja kriisiterapian järjestämisessä.

Hengellistä apua onnettomuuksien uhreille

Kun itsemurhan tehneen läheinen on kohdannut asiaan liittyvät, usein ristiriitaiset tunteet, löytyy itse suruprosessille enemmän tilaa.

Itsemurhan tehneen läheiset kohtaavat vaikeita kysymyksiä

Lohdutuksen Jumala