SEURAKUNTAMME TYÖRYHMÄT 2023–2024

 

KASVATUSTYÖRYHMÄ 2023–2024

Kasvatustyön työryhmä kokoontuu seurakunnan kasvatustyöstä vastaavan työntekijän kutsusta ja suunnittelee ja koordinoi seurakunnan lapsityön, varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön tapahtumia sekä tuottaa kirkkoneuvostoa varten suunnitelman seurakunnan kasvatustoiminnasta lokakuun loppuun mennessä ja kertomuksen seurakunnan kasvatustoiminnasta helmikuun puoliväliin mennessä.

Anttila Marianne

Takala Maria

 

LÄHETYSTYÖN TYÖRYHMÄ 2023–2024

Lähetystyön työryhmä kokoontuu seurakunnan lähetyssihteerin kutsusta ja suunnittelee ja koordinoi seurakunnan lähetystyön tapahtumia sekä tuottaa kirkkoneuvostoa varten suunnitelman seurakunnan lähetystoiminnasta lokakuun loppuun mennessä ja kertomuksen seurakunnan lähetystoiminnasta helmikuun puoliväliin mennessä.

Perttunen Sisko

Reinvuo Ulla

 

JUMALANPALVELUSTEN TYÖRYHMÄ 2021–2022

Jumalanpalvelusten työryhmä kokoontuu kirkkoherran kutsusta tarpeen mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan seurakunnan jumalanpalveluksia.  

Kangas Hellevi

Sannelvuo Lea

 

KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJA DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTAAN 2023–2024

Diakoniatyön johtokunta kokoontuu seurakunnan diakonin kutsusta ja suunnittelee ja koordinoi seurakunnan diakoniatyön tapahtumia, tuottaa kirkkoneuvostoa varten suunnitelman seurakunnan diakoniatyöstä lokakuun loppuun mennessä ja kertomuksen seurakunnan diakoniatyöstä helmikuun puoliväliin mennessä, sekä toteuttaa diakoniatyön johtosäännössä mainitut muut tehtävät.

Lakso Elina