SEURAKUNTAMME TYÖRYHMÄT 2021–2022

KASVATUSTYÖRYHMÄ 2021–2022

Kasvatustyön työryhmä kokoontuu seurakunnan kasvatustyöstä vastaavan työntekijän kutsusta ja suunnittelee ja koordinoi seurakunnan lapsityön, varhaisnuorisotyön ja nuorisotyön tapahtumia sekä tuottaa kirkkoneuvostoa varten suunnitelman seurakunnan kasvatustoiminnasta lokakuun loppuun mennessä ja kertomuksen seurakunnan kasvatustoiminnasta helmikuun puoliväliin mennessä.

Kasvatustyöryhmään valittiin Jutta Pasma ja Riitta Lindberg. 

 

LÄHETYSTYÖN TYÖRYHMÄ 2021–2022

Lähetystyön työryhmä kokoontuu seurakunnan lähetyssihteerin kutsusta ja suunnittelee ja koordinoi seurakunnan lähetystyön tapahtumia sekä tuottaa kirkkoneuvostoa varten suunnitelman seurakunnan lähetystoiminnasta lokakuun loppuun mennessä ja kertomuksen seurakunnan lähetystoiminnasta helmikuun puoliväliin mennessä.

Lähetystyön työryhmään valittiin Raili Pyhäjärvi-Laamanen ja Iiris Ahtinen.

 

JUMALANPALVELUSTEN TYÖRYHMÄ 2021–2022

Jumalanpalvelusten työryhmä kokoontuu kirkkoherran kutsusta tarpeen mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan seurakunnan jumalanpalveluksia.  

Jumalanpalvelusten työryhmään valittiin Aino Kulpakko ja Hellevi Kangas.

 

KIRKKONEUVOSTON EDUSTAJA DIAKONIATYÖN JOHTOKUNTAAN 2021–2022

Diakoniatyön johtokunta kokoontuu seurakunnan diakonin kutsusta ja suunnittelee ja koordinoi seurakunnan diakoniatyön tapahtumia, tuottaa kirkkoneuvostoa varten suunnitelman seurakunnan diakoniatyöstä lokakuun loppuun mennessä ja kertomuksen seurakunnan diakoniatyöstä helmikuun puoliväliin mennessä, sekä toteuttaa diakoniatyön johtosäännössä mainitut muut tehtävät.

Kirkkoneuvoston edustajaksi diakoniatyön johtokuntaan valittiin Elina Lakso.

 

AS OY SAU-KOLMION YHTIÖKOKOUSEDUSTAJA 2021–2022

Kirkkoneuvoston edustaja valvoo seurakunnan etua As Oy Sau-Kolmion yhtiökokouksissa.

Yhtiökokousedustajaksi valittiin Jorma Peltola ja varaedustajaksi Juhani Pelkonen.