Lastenohjaajan toimi

Työnkuvaan kuuluu varhaiskasvatuksen perus- ja kehitystyötä sekä alakouluikäisten parissa tehtävää kerhotyötä. Työtehtäviin kuuluu jaksoittain myös rippikoulutyötä yhdessä papin kanssa. Seurakuntamme alueella asuu ja meille on muuttanut useita lapsiperheitä, joiden tavoittaminen ja seurakunnan toimintaan mukaan ottaminen on hankelistamme kärjessä varhaiskasvatuksessa. Siksi arvostamme haluaisi mahdollistaa ja tukea lasten ja perheiden osallisuutta sekä taitoa toimia alle kouluikäisten ja alakouluikäisten lasten sekä heidän perheidensä parissa.

Muita arvostamiamme asioita hakijassa ovat:

• että hän ymmärtää kirkon kasvatuksen Polku -toimintamallin ja tuntee valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman

• hyvät vuorovaikutus-, ohjaus- ja yhteistyötaidot

• aloite- ja koordinointikyky sekä taito ja rohkeus itsenäiseen työhön

• joustavuus ja kyky toimia yli työalarajojen

Työaika on 38,25 h/vko ja osa siitä on viikonloppuisin tehtävää työtä. Palkkaus määräytyy vaatimusryhmän 402 mukaan (KirVESTES). Työ alkaa 1.8.2024 tai sopimuksen mukaan. Ennen työn aloittamista valitun on esitettävä KiVhl 2:12 § mukainen rikosrekisteriote. Koeaika on 6 kuukautta.

Perusedellytyksenä on 180 osaamispisteen laajuinen kasvatus- ja ohjausalan perustutkinto (lastenohjaaja), joka sisältää Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnan lastenohjaajan tehtävässä tarvittavan erityisosaamisen, tai muu soveltuva tutkinto, jota on täydennetty riittävillä varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan tutkinnon osilla ja joka sisältää seurakunnan lastenohjaajan tehtävässä tarvittavan erityisosaamisen. Tehtävään on kelpoinen myös kirkkohallituksen nuorisotyönohjaajan viran haltijaa koskevan päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 164) ja varhaiskasvatuksen ohjaajan viran haltijaa koskevan päätöksen (Kirkon säädöskokoelma nro 165) mukaisen tutkinnon suorittanut sekä aiempien piispainkokouksen lastenohjaajaa koskevien päätösten mukaisen tutkinnon tai koulutuksen suorittanut. Työsuhteeseen valittavan tulee olla evankelisluterilaisen kirkon konfirmoitu jäsen. Pelkosenniemen seurakunta sijoittuu kahden kunnan alueelle ja toimipisteitä on kaksi (Pelkosenniemi ja Savukoski), siksi auton käyttömahdollisuus on erittäin suotavaa työn hoitamisen kannalta.

Jos pidät lapsien kanssa työskentelystä ja luonnosta ja monipuoliset ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet kiinnostavat, tämä saattaisi olla paikka juuri sinulle. Oletko vastavalmistunut? Tämä voisi olla ensimmäinen paikkasi omalla alalla. Lisätietoja voi kysyä kirkkoherralta p. 0400902026.

Sähköiset hakemukset osoitteeseen pelkosenniemi@evl.fi 31.5.2024 klo 15 mennessä.