YouTube-video

Kaste on ihana juhla!

Ota yhteyttä kirkkoherranvirastoon tai pappiin, jota toivotte. Tilavarauksia voi kysyä kirkkoherranvirastosta.

Kastejuhla

Pyhässä kasteessa pienokainen liitetään kristillisen seurakunnan jäseneksi ja vahvistetaan se nimi, jonka olette ajatelleet lapselle.

Lapsi tulee rekisteröidä kolmen kuukauden kuluessa syntymästä. Lapsen kastaminen ja rekisteröintilomakkeen jättäminen väestörekisterin pitäjälle merkitsee em. rekisteröintiä. Kastava pappi toimittaa rekisteröintilomakkeen rekisteriviranomaiselle.

Rekisteröintilomakkeeseen pyydämme merkitsemään valmiiksi lapsen nimet (enintään neljä etunimeä) sekä kummit (henkilötunnus ja kotiseurakunta), muulta osin lomakkeen täydentämisestä huolehtii kastava pappi.

Nimet

Nimien yleisyyttä ja lainmukaisuutta voi käydä tarkistamassa väestörekisterin nimihausta, sekä etu- ja sukunimiin liittyvästä lainuudistuksesta löytyy tietoa osoitteesta: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/1410853/etu-ja-sukunimea-koskeva-saantely-uudistuu-vuoden-vaihteessa


Kasteen paikka

Kaste toimitetaan kirkossa, seurakuntatalossa tai kotona. Kun kaste toimitetaan kotona, kastepöydälle laitetaan kastemalja, kynttilä (josta sytytetään kastekynttilä) – kynttilä voidaan sytyttää myös muiden sisarusten kastekynttilästä, mahdolliset kukat, pieni liina päänkuivaukseen ja Raamattu, joka muistuttaa kasteen perustasta. Raamattu voi olla perheen oma, tai esimerkiksi lainassa isovanhemmilta. Kastetoimitukseen voi liittää myös muuta ohjelmaa sen mukaan kuin on mahdollista, esim. laulua, runo, musiikkia jne. Kaste voidaan merkitä vihki- tai perheraamattuun.

Virsiehdotuksia:


216 Pyhä Isä Jumala
217 Täynnä kiitosta ja hämmennystä
218 Tuomme luokse Jeesuksen
219 Kasteen kirkas vesi on
397 Kun on turva Jumalassa
468 Syliisi hellään sulje
471 Hyvä Jumala, kiitän kodista
490 Mä silmät luon ylös taivaaseen
492 Ystävä sä lapsien, tai samaan sävelmään Ihmepsalmin 139 mukaan tehty 808 Herra, olet luojani, tai 806 Otsaani ja rintaani ristinmerkki
496 Oi Jeesus, ota syliisi
497 Kun äidit lapsiansa
499 Jumalan kämmenellä (voidaan laulaa leikkien esim. kasteen alkuun johdattelemaan pieniä mukaan kasteeseen)
503 Taivaan Isä suojan antaa
517 Herra, kädelläsi
810 Jo ennen syntymääni
971 Suojelusenkeli (Maan korvessa kulkevi)


Muita lauluja ovat esimerkiksi:


Mä olen niin pienoinen
Kun on oikein pieni
Mestaripiirros
Ihmisen poika
Ainutlaatuinen 

perhonen

 

Kummit

Kastettavalla lapsella tulee olla ainakin kaksi kummia, jotka ovat konfirmoituja evankelis-luterilaista uskoa tunnustavan kirkon jäseniä. Näiden lisäksi voi kummina olla henkilö, joka kuuluu muuhun evankelis-luterilaisen kirkon toimittaman kasteen hyväksyvään kristilliseen kirkkoon tai uskonnolliseen yhdyskuntaan. Vähintään kahden kummin tai muun todistajan tulee olla läsnä kastetoimituksessa. (KJ 2:17.) Kummitodistuksen saa kirkon jäsen.

Muun kristillisen kirkon tai uskonnollisen yhdyskunnan jäsenellä on oikeus toimia kummina, jos kirkolliskokous on hyväksynyt kyseisen kirkon tai yhdyskunnan kanssa tehdyn sopimuksen (KJ 1:4). Suomessa toimivista kirkkokunnista kirkkomme kasteen hyväksyvät Suomen ortodoksinen kirkkokunta, Suomen Metodistikirkko, Yksityinen Kreikkalaiskatolinen Kirkollinen Yhdyskunta Viipurissa, Katolinen kirkko Suomessa ja Suomen Anglikaaninen kirkko.


Kirkkoon kuulumattomat kummit?

Kirkkoon kuulumatonta kummia ei voi rekisteröidä, koska henkilö ei ole kirkon jäsenrekisterissä. Vanhemmat voivat pyytää läheisiään lapsen turvalliseksi aikuiseksi, ja he voivat tulla kastetehtäviin mukaan. Vanhemmat voivat kirjoittaa heille todistuksen.